SÁCH ĐIỆN TỬ 6 ĐỀ THI MỚI NHẤT FLYER 2018

600,000VNĐ

Sách điện tử bộ đề thi ôn thi chứng chỉ FLYER theo dạng mới nhất đã thay đổi từ năm 2018 gồm 6 cuốn đề mới nhất (đã tích hợp âm thanh,đáp án,transcript ,đặc biệt itool có thể làm trực tiếp trên itool (viết note, khoanh tròn,nối, tô màu ) (xem clip review ạ)

TRỌN BỘ 6 CUỐN GỒM

  • Flyer  test authentic vol 1( 3 đề)
  • Flyer test authentic vol 2( 3 đề)
  • collin flyer test  ( 3 đề)
  • skill builder flyer  vol 1( 5 đề)
  • skill builder flyer  vol 2( 5 đề)
  • succeed in flyer test (8 đề)