File sách luyện nói dành cho hs cấp 1 (ôn nói chứng chỉ cambridge starter mover flyer )

240,000VNĐ

Bộ luyện nói dành cho học sinh tiểu học 3 cấp độ , áp dụng 15 -20 phút mỗi ngày

(mọi người xem hướng dẫn cách luyện nói hàng ngày)