Sách điện tử trọn bộ family and friend (phiên bản american special)grade 1-5

750,000VNĐ

Family and friend phiên bản anh mỹ grade từ lớp 1 đến lớp 5 (phiên bản đặc biệt 5 level) dành cho học sinh tiểu học. Bộ itool sách điện tử sách học (student book) được tích hợp sẵn âm thanh,flashcard, story video( video câu chuyện hoạt hình của mỗi unit), speaking skill video (video về kĩ năng giao tiếp thực hành theo mẫu câu của mỗi bài), file đáp án của sách student book

Trọn bộ itool tặng kèm :file sách PDF, file CD (xài itool thì cái này không cần thiết nữa), file tranh flashcard (in thêm để dạy), file tập viết từ và mẫu câu , file itool đính kèm âm thanh của workbook(sách bài tập) ,file key workbook